İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası

Sultanbeyli Devlet Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmak amacıyla en uygun çalışma yöntemlerini belirlemeyi ve sürdürmeyi hedeflemektedir.

Organizasyon yapımız içinde yer alan Risk Yönetim Kurulu, Risk Değerlendirme Ekibi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Kalite Direktörlüğü’nün katılımları ile İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdan taviz vermeden çalışanlarımızın yaptıkları iş ve/veya çalışma ortamlarından kaynaklanabilecek ramak kala olay, iş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunun önlemektir.

Hasta tetkik ve tedavi süreçlerinden kaynaklanacak olası kazaları önlemek için gerekli tüm önlemler alınmakta; İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimleri, işe başlangıç ve oryantasyon eğitimleri ile çalışanlarımıza, stajyer öğrencilerimize, sahaya yansıttığımız tedbirler ile hastalarımıza ve ziyaretçilerimize güvenli bir ortam sunmaktayız.

Kurum olarak;

Güvenli bir ortamda sağlıklı çalışmak Sultanbeyli Devlet Hastanesi bünyesinde çalışmanın ön koşuludur. Bu nedenle kurumumuz tüm çalışanlarından yaptıkları iş ile ilgili güvenlik tedbirlerini almasını, eksiklik ve uygunsuzluklar var ise bildirilmesini istemektedir.

 • Hastanemizde İSG kültürü oluşturmayı ve bunun için gerekli tüm olanakları sağlamayı,
 • İSG alanında başarıya ulaşmak için hedefler belirlemeyi, planlar oluşturmayı, gerçekleşme düzeylerini takip etmeyi,
 • İSG çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde tüm çalışanlarla aktif işbirliği sağlamayı,
 • Çalışma ortamındaki tehlike, risk ve ramak kala durumlarının belirlenmesi ve ortadan kaldırılması yönünde gerekli düzenlemeleri yapmayı,
 • İSG yönetim faaliyetlerinin yürütülmesinde görev yapan İSG profesyonellerine çalışmalarında gerekli tüm desteği sağlamayı ve tüm birimler tarafından desteklenmesini sağlamayı
 • Mevcut en iyi teknolojileri kullanarak İSG performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Acil durumlar için gerekli planlamaları yapmayı,
 • İSG eğitimlerini tüm çalışanlara ulaştırmayı, bunun için gerekli olanakları sağlamayı ve eğitimlerin etkinliğini takip etmeyi,
 • İSG konularında iyi uygulama çalışmalarını desteklemeyi, bu çalışmaların tüm çalışanlarımıza ve çalışma alanlarımıza uygulanmasını sağlamayı,
 • Hastanemize hizmet veren yüklenici firmaların İSG çalışmalarını takip etmeyi ve gerekli işbirliğini sağlamayı,
 • İSG alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeyi ve süreçlerimizde uygulamayı,
 • Tehlikeleri kaynağında yok etmeyi veya kabul edilebilir seviyeye getirmeyi,
 • İSG çalışmalarının etkin yürütülmesi için organizasyonun her kademesinin ve paydaşların katılımını sağlayarak İSG faaliyetlerimizin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirme sağlamayı,

Sultanbeyli Devlet Hastanesi yönetimi olarak “sağlıklı çalışan, güvenli işyeri” ilkesine liderlik etmeyi ve bu doğrultuda gerekli kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.