Anne Dostu Hastane
17 Temmuz 2024

Anne Dostu Hastane Programı

Programın amacı; anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak anne adaylarının güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamaktır.

Anne, bebek ve aile dostu modelde, mahremiyete dayalı tek kişilik “Doğum Üniteleri”nin oluşturulması esas alınmıştır. Normal doğumu özendirmek, müdahale oranlarını azaltmak hedeflenmektedir. Yanında uygun bir refakatçi ile gebeler kendilerini rahat, ev ortamında hissedebilmeli, hareket özgürlüğü sağlanabilmelidir. 

Ulusal Anne Dostu Hastane Kriterleri

1 - Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır.

 •  Gebelik doğum ve lohusalık süreçlerinde verilecek hizmetler bu hak gözetilecek şekilde sunulmalıdır.

2 - Gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası süreçlerde gerekli danışmanlık hizmetleri sunulmalıdır.

 • Gebelere doğum öncesinde gebe bilgilendirme sınıflarında eğitim verilmelidir. 
 • Gebe ve yakınlarına yönelik gebelik, doğum ve lohusalıkla ilgili bilgilendirme materyalleri (yazılı, görsel, maketler, modeller vs) olmalıdır.
 • Gebe ve yakınları doğum süreci ve bu süreçte karşılaşabilecekleri müdahalelerin yararları ve olası zararları konusunda bilgilendirilmelidir. 

3 - Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmetleri Bakanlık mevzuatları ile belirlenmiş standartlara uygun olmalıdır.

 • Gebe ve lohusa takipleri güncel bilimsel kriterlere göre hazırlanmış olan yazılı takip protokollerine uygun olarak yapılmalıdır.
 • Kurumlar 7 gün 24 saat hizmet verebilen, anne ve bebek ihtiyaçlarına göre düzenlenen ünitelerden oluşmalıdır.
 • Kurumlar sağladıkları bakımın kalitesinden sorumlu olmalıdır.
 • Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumlarındaki personel her gebe ile birebir ilgilenen, onlarla iyi iletişim kurması sağlanmalıdır. 
 • Doğum hizmeti sunan yataklı tedavi kurumları güvenli kan transfüzyonunun sağlanması ve hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik gerekli tedbirleri almalıdır.

4 - Mahremiyet gereksinimleri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.

 • Gebenin kendini rahat ve konforlu hissetmesi sağlanmalı, yanına kendisine eşlik edecek uygun bir yakınını seçebilmelidir.
 • Doğum sürecinde gebeye fiziksel ve duygusal destek bire bir olmalı ve gebeler bu desteğe kolaylıkla ulaşabilmelidir.
 • Travay sırasında gebe için pozisyon kısıtlaması olmamalı, rahatça yürüyebilmeli ve hareket edebilmelidir.
 • Gebelerin sürekli sırt üstü yatar pozisyonda kalmasından kaçınılmalı ve dikey pozisyonda ıkınma teşvik edilmelidir. 

5 - Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.

 • Gebeler aç bırakılmamalı, sıvı alımı kesilmemelidir.
 • Lavman, traş gibi işlemler rutin olarak uygulanmamalıdır.
 • Doğum indüksiyonu rutin olarak yapılmamalı, erken amniyotomi uygulanmamalıdır.
 • Sık tuşe, üretral kateter uygulanmamalıdır.
 • Doğum ağrısı ile ilaçsız başetme yöntemlerinin kullanımı desteklenmelidir.
 • Kurumun sezaryen oranı, kabul edilebilir sınırlar içerisinde olmalıdır.

6 - Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.

 • Bütün hizmetler yeterli sayıda ve donanımlı personel tarafından verilmelidir.
 • Gerekli ekipman ve sarf malzemeleri optimal düzeyde karşılanmalı, tedarik ve bakımlarında süreklilik sağlanmalıdır.

7 - Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.

 • Acil obstetrik durumlarda gerekli tıbbi müdahale gecikmeksizin yapılmalıdır.
 • Sevk gerektiğinde hasta stabilize edildikten sonra sevk edilmelidir.
 • Sevk, 112 ile irtibata geçilerek yapılmalıdır.
 • Sevk edilen kurumdan vakalarla ilgili bilgi alınmalı ve bilgiler kayıt edilmelidir.

8 - Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır.

 • Bebek Dostu Hastane kriterlerine uyulmalıdır.
 • Anne, baba ve aile bireylerinin doğan bebeği kucaklarına almaları ve dokunmalarına olanak sağlanmalıdır.
 • Lohusanın normal doğum sonrası en az 24, sezaryen sonrası en az 48 saat hastanede kalması sağlanmalıdır.

9 - Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik eğitimler planlanmalı ve uygulanmalıdır.

 • Hizmet içi eğitimlerin sürekliliği sağlanmalıdır.
 • Çalışan tüm personelin Anne Dostu Hastane kriterleri konusunda bilgilendirilmesi ve bu kriterleri benimsemeleri sağlanmalıdır.
 • Anne Dostu Hastane çalışanlarının mesleki ve bilimsel kapasitelerinin gelişmesini sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmaları ve bilimsel toplantılara katılımları teşvik edilmelidir.

10 - Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklarla analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.

 • Hizmetlerin nitelik ve niceliğine yönelik kayıtlar elektronik ortamda, düzenli ve doğru bir şekilde tutulmalıdır.
 • Doğum hizmetleri ile ilgili topluma yönelik yazılı ve görsel materyaller, veriler ve bilgiler hastanelerin web sayfasında bulunmalı ve ulaşılabilir olmalıdır.

DOĞUM ÜNİTESİ FOTOĞRAFLARI

 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .

ANNE DOSTU HASTANE POLİTİKAMIZ'ı görüntülemek için tıklayın.;