Özellikli Birimler

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri; kronik ağır ruhsal rahatsızlığı olan hastaların yaşadıkları ortamda takip ve tedavilerinin yapılması, bu sayede hastaların toplumun dışına atılmadan ve dışlanmadan toplumla birlikte yaşamalarını hedeflemektedir. Merkezimizde Şizofreni, Şizoaffektif, Duygudurum ve diğer psikotik bozukluk (sanrılı bozukluklar vb.) tanılı bireyler tedavi olup, hizmet almaktadır. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz; Hasanpaşa Mah. Fatih Bulvarı Açelya Sok. No:8/7 adresinde hizmet vermektedir.