Sağlık Bakım Hiz. Müd. ve Yrd.

MüdürDeniz TAŞDELEN ÖĞÜLMEN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü