Enfeksiyon Hastalıkları

Klinik Hakkında

Hastanemiz Enfeksiyon Hastalıkları Bölümümüzde hastalarımıza hem poliklinikte ayaktan ve hem de kliniğimizde yatarak tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde, yüksek ateşle seyreden hastalıklar (Covid-19, grip, soğuk algınlığı, ishal, besin zehirlenmeleri, yılancık, tifo, bruselloz, viral hepatitler, menenjit, sıtma), bağırsak solucanları gibi paraziter hastalıklar, osteomyelit, cerrahi alan enfeksiyonları gibi özel hastalıkların tetkik, tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Ayrıca Enfeksiyon Hekimlerimiz tüm kliniklere konsültasyon hizmeti, yoğun bakım ünitelerindeki hastaların enfeksiyonlarının takibi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi çalışmaları, Kan Bankası ve Transfüzyon Komitesi iş ve işlemlerinin yürütülmesinde görev almaktadır.