İdari ve Mali Hiz. Müd. ve Yrd.

MüdürAbdullah ŞAHİN
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü