Özellikli Birimler

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi

Hastanemiz Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Sağlık Bakanlığı tarafından 2. Düzey olarak tescillenmiş 6 yatağa sahiptir. Gerek hastanemizden gerekse başka hastanelerden sevkle gelen, yoğun bakım ihtiyacı olan tüm çocuk hastalara; güncel bilgiler ışığında ve modern tıbbi donanımıyla, yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastaların yüksek kalitede bakım ve tedavisi yapılarak, gelişmiş teknolojik altyapı ve multidisipliner yaklaşımla yaşam desteği sağlanmaktadır. Hasta yakınları bekleme, bilgilendirme ve dinlenme alanlarına sahiptir.