Hakkımızda

Kalite Poltikamız & Değerlerimiz

KALİTE POLİTİKAMIZ
  1. Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız
  2. Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutarız.
  3. Takım anlayışını benimseriz ve yaşatırız.
  4. Çalışanlarımızın, bilgi ve becerilerini arttırır ve geliştiririz.
  5. Çalışanlarımızın mutluluğu ana hedeflerimizden biridir.
  6. Giderek artan kaliteli hizmet anlayışımızın, tüm hastalarımıza ulaşmasını hedefleriz.

 

DEĞERLERİMİZ
  1. Akılcı ve analitik bir denetim sistemi ile kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.
  2. Çalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.
  3. Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz. Tüm süreçlerimizde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.
  4. Güncel tedavi yaklaşımlarıyla, hasta güvenliğini ön planda tutarak kaliteli bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak önceliğimizdir.