Nöroloji

Klinik Hakkında

Nöroloji Bölümünde ayaktan ve yatarak tanı tedavi hizmetleri verilmektedir.Nöroloji Bölümümüzün hizmet alanına giren, serebrovasküler hastalıklar (inme, beyin kanamaları), baş ağrısı (migren, küme, gerilim baş ağrıları vb.) baş dönmesi hastalıkları, hareket bozuklukları(parkinson, tremor vb.), kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, alzheimer, multipl skleroz ve uyku bozuklukları konularında hastanemizde hizmet sunulmaktadır.

Elektrofizyoloji laboratuarlarımızda Bel boyun fıtığı gibi hastalıkların cerrahi, medikal, fzik tedavi yönünden tedavi yönteminin belirlenmesinde , nöropatik hastalıların tanısında (diyabetik nöropati, tuzak nöropati vb.), kas hastalıkları ayırıcı tanısında EMG (elektronöromiyografi) tetkiki gerçekleştirilmektedir.

Çocukluk çağı ve yetişkin epilepsi hastalıklarında ayırıcı tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensafolografi) tetkiki de elektrofizyoloji laboratuarımızda yapılabilmektedir.