Hizmet Binalarımız

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

Ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık uygulamasına entegre biçimde yaşadıkları ortamda yapılabilmesi amacıyla hastanemize bağlı olarak toplum ruh sağlığı merkezi açılmıştır.
Merkezde hastanın ilgisi ve yeteneğine göre resim, müzik, spor gibi alanlarda uğraşı tedavisi yaparak hastalığın neden olduğu yeti kaybını azaltmak, hastanın sosyalleşmesini sağlamak, hastayı olabildiğince hayatın içinde tutmak için rehabilite etmek ve üretken hale getirmek hedeflenmiştir.
Adres: Hasanpaşa Mah. Fatih Bulvarı Açelya Sok. No:8/7 Sultanbeyli/İSTANBUL