İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşlar İçin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İnceleme neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlere dair listeler belirlenmiş olup; gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ile gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler aşağıda yayınlanmıştır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 4 (dört) gün içerisinde (23.02.2018 tarihi mesai bitimine kadar) başvuru yaptıkları Kurumun Genel evrak birimine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta Olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen "İnceleme neticesinde gerekli şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz." hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  • İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sonuç Listesi

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.

  • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 1

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.

  • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 2

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.

  • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 3

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.

  • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 4

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.

  • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 5

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.

  • Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6

Kabul listesi için tıklayınız.

Red listesi için tıklayınız.