Mikrobiyoloji

Hastanemiz merkez laboratuvarında hastalarımıza en son teknoloji ürünü cihazlarla, uluslararası standartlarda ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda 24 saat kesintisiz, hızlı, doğru, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktadır.

Kültür ve Antibiyogram testleri, mantar tetkiki, mikroskobik incelemeler, spermiogram, ELISA testleri, ASO, CRP, Romatoid Faktör, Brucella ve Salmonella Aglütinasyon Testleri, VDRL, Hemogram (kan sayımı), Sedimantasyon, Periferik yayma, PT, APTT, Fibrinojen gibi koagülasyon testleri, Kan gruplama, gaitada parazit, gaitada gizli kan, idrar ve diğer vücut sıvısı örnekleri laboratuvarımızda düzenli olarak çalışılmaktadır.