T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi


İnsan yaşamında gerek fizyolojik yapı, gerekse karakter gelişimi anlamında en çok gelişim ve değişimin gerçekleştiği evre çocukluk ve ergenlik dönemlerinin içinde bulunduğu 0-18 yaş aralığıdır. Bu dönemde bireyde gözlenen her türlü değişim, yalnızca bu dönemi etkilemeyip tüm yaşamı yönlendiren kalıcı etkiler doğurmaktadır. Bu dönemdeki psikolojik gelişim ve psikiyatrik hastalıklar üzerinde yoğunlaşan bir tıp dalı olan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Avrupa Tıp Uzmanları Birliği tarafından "18 yaş altı çocuklarda uzman hekim tarafından tıbbi yöntemler, standartlar ve yaklaşımlar ile ruh sağlığı sorunlarının önlenmesi, tanı konması ve tedavisinin uygulanması" olarak tanımlanır.