Kalite Politikamız/Misyonumuz/Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

Modern, kendini yenileyen, güvenilir, hasta haklarına saygılı, çalışanların memnuniyetine önem veren, hizmet kalitesini arttırmayı amaçlayan ve nitelikli sağlık hizmetini insan yaşamına özenle sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Kaliteli hizmet anlayışı, hasta ve çalışan memnuniyetini üst düzeyde sağlama azmi, nitelikli ekibi ve yerel sağlık yatırımları ile bölgemizde model bir hastane olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız

Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutarız.

Takım anlayışını benimseriz ve yaşatırız.

Çalışanlarımızın, bilgi ve becerilerini arttırır ve geliştiririz.

Çalışanlarımızın mutluluğu ana hedeflerimizden biridir.

Giderek artan kaliteli hizmet anlayışımızın, tüm hastalarımıza ulaşmasını hedefleriz.