Psikiyatri

Klinik Hakkında

Hastanemizde; Psikiyatrist Uzman doktorlarımız ve Psikologlarımızdan oluşan deneyimli kadromuz ile Ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisi için Psikiyatri Polikliniği hizmeti sunulmaktadır. Kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yapıldığı polikliniğimizde kanıta dayalı yöntemlerle tanı ve tedavi planı oluşturulmaktadır.

Psikiyatri Polikliniğimizde Yetişkinlere Hizmet Verdiğimiz Konular:

 • Depresyon
 • Panik Bozukluk
 • Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler
 • Obsesyon ve Kompülsiyonlar (Saplantı, takıntı ve tekrarlamalar)
 • Yaygın Anksiyete
 • Post Travmatik Stres Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Kişilik Gelişimi İle İlgili Sorunlar
 • Yaşlılıkta Görülen Diğer Sorunlar
 • Psikotik Bozukluklar
 • Duydurum Bozuklukları
 • Mental Bozukluklar