Sağlık Bakım Hiz. Müd. ve Yrd.

Deniz TAŞDELEN ÖĞÜLMENDeniz TAŞDELEN ÖĞÜLMEN
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü