Psikiyatri

Hastanemizde; Psikiyatrist Uzman doktorlarımız ve Psikologlarımızdan oluşan deneyimli kadromuz ile Ruhsal hastalıkların tanı ve tedavisi için Psikiyatri Polikliniği hizmeti sunulmaktadır. Kapsamlı bir ruhsal değerlendirmenin yapıldığı polikliniğimizde kanıta dayalı yöntemlerle tanı ve tedavi planı oluşturulmaktadır.

Psikiyatri Polikliniğimizde Yetişkinlere Hizmet Verdiğimiz Konular:

Depresyon

Panik Bozukluk

Sosyal Fobi ve Özgül Fobiler

Obsesyon ve Kompülsiyonlar (Saplantı, takıntı ve tekrarlamalar)

Yaygın Anksiyete

Post Travmatik Stres Bozuklukları

Uyku Bozuklukları

Kişilik Gelişimi İle İlgili Sorunlar

Yaşlılıkta Görülen Diğer Sorunlar

Psikotik Bozukluklar

Duydurum Bozuklukları

Mental Bozukluklar