T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Göğüs Hastalıkları ve Alerji


Göğüs Hastalıkları ve Alerji Bölümü'nde her türlü akciğer hastalığının tetkik ve tedavileri gerek yatarak, gerekse ayaktan hasta takibi yapılmaktadır. Solunum fonksiyon ünitesinde spirometre cihazı ile akciğer fonksiyonları ölçülmektedir. Alerjik akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisinde deri prick testi uygulanmaktadır.