T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Kalite Poltikamız & Değerlerimiz


KALİTE POLİTİKAMIZ
  • Toplam kalite yönetimi anlayışını benimseriz ve paylaşırız
  • Hastalarımıza en iyi tanı ve tedavi hizmetini sunarak, hasta mutluluğunu her şeyin üzerinde tutarız.
  • Takım anlayışını benimseriz ve yaşatırız.
  • Çalışanlarımızın, bilgi ve becerilerini arttırır ve geliştiririz.
  • Çalışanlarımızın mutluluğu ana hedeflerimizden biridir.
  • Giderek artan kaliteli hizmet anlayışımızın, tüm hastalarımıza ulaşmasını hedefleriz.

 

DEĞERLERİMİZ
  • Akılcı ve analitik bir denetim sistemi ile kendimizi sürekli sorgularız ve en iyiye ulaşmak için çalışırız.
  • Çalışanlarımıza sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânı, fırsat eşitliği sunarak, sevgi ve saygıya dayalı, güvenli ve huzurlu çalışma ortamı oluşturarak çalışanlarımızın kurum değerine katkısını teşvik etmek prensibimizdir.
  • Hasta ve çalışan haklarına inanıyor ve sahip çıkıyoruz. Tüm süreçlerimizde bilgi edinme hakkına özellikle saygılıyız.
  • Güncel tedavi yaklaşımlarıyla, hasta güvenliğini ön planda tutarak kaliteli bakım hizmeti sunmak ve devamlılığını sağlamak önceliğimizdir.