T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Vizyonumuz & Misyonumuz


MİSYONUMUZ
  • Sunduğumuz tüm sağlık hizmetlerinde hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan, hasta haklarına daima saygılı, yetkin ve kalifiye sağlık personeli yetiştiren ve sürekli kendini geliştiren/yenileyen, hasta odaklı ve performans bazlı dinamikleri ile hizmet veren öncü bir kuruluş olmak.
  • Koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerini , tıbbın ulaştığı en üst düzeyde , yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde , uygun ekonomik koşullarda  din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin nitelikli ve uzman kadrolar ile topluma sunmak.
  • Sağlık bilimleri alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak , sağlıkla ilgili her konuda yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek.
  • Uzmanlık eğitiminde çağdaş teknoloji ve yöntemleri kullanarak ülkemizin lider uzmanlarını yetiştirmek..
  • Sağlık alanındaki araştırmalar ile evrensel bilime katkıda bulunmak.
 
VİZYONUMUZ

            Dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, uluslararası alanda ileri tetkik ve tedaviye yönelik çalışmalar yapan, ülkemizde sağlık hizmetlerinde ilk tercih edilen, kaliteli bakım veren, eğitim ve araştırmada öncü çağdaş bir hastane olmaktır.