T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

Tarihçe


            Hastanemiz 1992 yılında Tacirler Eğitim Vakfı tarafından Sultanbeyli ilçesi merkezinde 2788m2 arazi üzerinde 1050m2 ve bodrum dahil 4 katlı olarak inşa edilmiştir.07.07.1992 tarihinde Sağlık bakanlığına hibe edilerek tüzel kişilik kazanmıştır.1992 yılı Ekim ayında Kartal devlet hastanesine bağlı semt polikliniği statüsünden ayrılmıştır. Bu bina şu anda poliklinik binamız olarak hizmet vermektedir. 2000 yılı sonu itibarı ile bu binanın üst katında hizmet vermekte olan Sultanbeyli sağlık grup başkanlığı ve Ana çocuk sağlığı merkezi kendi binalarına taşınınca hastanenin idari birimleri bu kısma taşınmış ve hizmetlerin daha düzenli yürütülmesi ve yatak sayısı arttırma çalışmalarına hız verilmiştir. 2004 yılında ara binanın inşası ile yatak kapasitesi 150 olmuştur.

 


YAPISAL ÖZELLİKLER

            Hastanemiz, çeşitli dallarda uzman doktor, pratisyen doktor, diş hekimi, diğer sağlık hizmetleri sınıfı personel, hemşire, ebe hemşire, G.İ.H, Y.H.S, Teknik Personel, Güvenlik, Yemekhane Personeli, Temizlik, Veri Kontrol, Bilgi İşlem, olmak üzere yeterli sayıda personel ile hizmet sunmaktadır. Mesai saatlerinde, mevcut branşlarda ve akşam polikliniklerimizde Cerrahi, Ortopedi, Dahiliye, Kadındoğum ve Çocuk polikliniklerde hizmet verilmektedir. Halen, gereken tetkiklerin büyük bölümü Biyokimya, Mikrobiyoloji, Röntgen, Ultrasonografi, Odyoloji, Laboratuarlarımızda yapılmaktadır. Hastanemizdeki ameliyathanede mevcut branşlar ile ilgili ameliyatlar yapılmaktadır.

• Hastanemizin bilgisayar ağı kesintisiz güç kaynağı (U.P.S) ile beslenmektedir.
• Ana şebeke kesilmesinde (enerji) otomatik olarak jeneratör devreye girmekte olup, kesintisiz bir çalışma sürmektedir.
• Hastane giriş çıkışı, kayıt-kabul, yataklı servis koridor, klinik koridorları kapalı devre merkezi kamera sistemi ile izlenmektedir.
• Polikliniklerde müzik yayını ve hastane genelinde anons sistemi mevcuttur.
• Muayene, ayaktan veya yatarak tetkik, tanı ve tedavi hizmetleri verilmektedir.
• Hastanemiz T.C. Sağlık Mevzuatına tabidir ve bu kanun ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaktadır.

Hak sahibi olarak tanımladığımız müşterilerimiz, tanı ve tedavi talebinde bulunan hastaları, tedavi hizmetini karşılayan sosyal güvenlik kurumlarını, herhangi bir nedenle sağlık kontrolü amacıyla gelen şahısları, resmi veya özel diğer kuruluş ve hastaneleri kapsamaktadır. Kalite Yönetim Sistemimiz, yukarıda sayılan hak sahiplerine odaklanarak tasarlanmıştır. Hastanemizde hastaların ve çalışanların beklentilerini daha iyi karşılayacak koşulları sağlamak için gerek altyapıya gerekse hizmet çeşitliliğine ve kalitesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.