T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü İstanbul Sultanbeyli Devlet Hastanesi

İdari Bilimler


Evrak Yönetim Hizmetleri

Bilgi İşlem

Gelir Tahakkuk

Gider Tahakkuk

İnsan Kaynakları

Maaş Mutemetliği

MHRS

Satın Alma

Sosyal Hizmetler

Stok Yönetimi